Modernizacja kolejnych kamienic na ul. Zamkowej

Dwie sąsiadujące kamienice z ul. Zamkowej zostały poddane modernizacji. Tym razem remonty przeprowadzono w budynkach nr 5 i 7. Pierwszy z nich, czyli kamienica z nr 5, to własność Wspólnoty Mieszkaniowej z udziałem Miasta. W tym budynku zmodernizowana została elewacja frontowa budynku. W ostatnich latach Wspólnocie udało się też wyremontować dach w oficynie.

Większy zakres prac przeprowadzany jest w kamienicy nr 7, która w całości jest własnością Miasta. Zarówna w budynku głównym, jak i w oficynie wyremontowany został dach, klatki schodowe oraz instalacja elektryczna w częściach wspólnych budynku. Wymieniona została też stolarka okienna tam, gdzie to było konieczne. Część okien była wymieniana już wcześniej. Jednym z bardziej spektakularnych elementów prac remontowych jest zwykle modernizacja elewacji frontowej budynku, którą już możemy oglądać z ulicy Zamkowej. W budynku trwają jeszcze prace wykończeniowe. Wkrótce wymieniona zostanie witryna w lokalu użytkowym znajdującym się na parterze. Elewacja od strony podwórza jest poddawana termomodernizacji.

Kamienice Zamkowa 5 i 7 mają jednolitą elewację, stąd pomysł, aby tę część obu budynków wyremontować równocześnie.

Zdjęcia: KPM i Biuro Rewitalizacji

Print Friendly, PDF & Email