Spacer po śródmiejskich podwórkach z Komitetem Rewitalizacji

W środę 12 kwietnia 2023 roku członkowie Komitetu Rewitalizacji odbyli spacer po wybranych podwórkach na obszarze rewitalizacji. Celem spotkania terenowego było obejrzenie przestrzeni podwórek i wytypowanie tych, które wymagają poprawy estetyki.

Członkowie Komitetu odwiedzili m.in. podwórka na ul. Grodzkiej 10 i 11, podwórko przejściowe łączące ulice Kanonicką i Piskorzewską, podwórko łączone przy ul. Piskorzewskiej 4, 6, 8 i 10, podwórko przy ul. Targowej 24, ul. Ciasnej 12, czy też ul. Chopina 4.

Komitet Rewitalizacji spacerem po śródmiejskich podwórkach rozpoczął realizację swoich zamierzeń związanych z podniesieniem ich atrakcyjności. W ramach tych przedsięwzięć członkowie Komitetu chcą zająć się sprzątaniem podwórkowych przestrzeni, zazielenianiem ich, oraz organizowaniem eventów. Ideą działań Komitetu ma być nie tylko poprawa estetyki podwórek, ale przede wszystkim włączenie w działania rewitalizacyjne mieszkańców śródmieścia oraz informowanie ich o tym procesie.