Pierwsza inwestycja na obszarze Jabłkowskiego-Podgórze będzie gotowa już we wrześniu

Jedną z pierwszych inwestycji na obszarze objętym Miejscowym planem rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze jest modernizacja kamienicy Podgórze 6. Obiekt powstał w 1933 roku wg projektu znanego kaliskiego architekta Alberta Nestrypke.

W ramach prac przy budynku wykonano już wszystkie instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz gazową. W pomieszczeniach wzniesiono ściany działowe. Trwają prace wykończeniowe m.in. malowanie ścian i układanie podłóg. Dobiega też końca remont dachu i trwa odnawianie elewacji budynku. Obiekt będzie miał ogrzewanie gazowe.

W wyremontowanej kamienicy powstają nowe mieszkania komunalne, które mają być gotowe do zamieszkania już w połowie września tego roku.

Modernizację budynku prowadzi Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które na ten cel pozyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 85% kosztów.

Miejscowy plan rewitalizacji to szczególna forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jaka może być uchwalana dla obszaru rewitalizacji. Jego opracowanie służy do precyzyjnego określenia sposobu zagospodarowania obszaru zdegradowanego i poprawy standardów życia społeczności lokalnej. Uchwalony przez Radę Miasta Kalisza w dniu 25 listopada 2021 r. Miejscowy plan rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze jest pierwszym tego typu dokumentem uchwalonym w Polsce.

Zdjęcia: Kancelaria Prezydenta Miasta

Print Friendly, PDF & Email