Trwa przebudowa płyty Głównego Rynku i ulicy Kanonickiej

Prace na płycie Głównego Rynku weszły już w zaawansowaną fazę. Ułożona została duża część nawierzchni placu i w przestrzeni tej nasadzone zostały nowe drzewa oraz powstały nowe miejsca zielone, które już zostały obsadzone roślinami.

Jednym z zasadniczych etapów przebudowy Rynku było zabezpieczenie i zakrycie rząpi oraz zamontowanie i zakrycie zbiornika retencyjnego od strony ul. św. Stanisława.

Przed wejściem do ratusza posadowione zostało siedzisko, które obsadzono roślinami. Wewnątrz siedziska układana jest mapa Europy.

Na ulicy Kanonickiej wykonano podbudowę nawierzchni i zaczęto układać starobruk na pasie stanowiącym jezdnię.

Print Friendly, PDF & Email