Trwa pierwsza inwestycja na obszarze objętym Miejscowym planem rewitalizacji

Podczas modernizacji kamienicy Podgórze 6 na obszarze objętym Miejscowym planem rewitalizacji Jabłkowskiego -Podgórze, na frontowej i tylnej fasadzie budynku ponownie zamontowano drewniane okna. Pierwotną stylistykę okien można było odtworzyć dzięki zachowanym archiwalnym projektom. Na wzór posłużyło też ostatnie, pozostałe jeszcze w budynku okno, pochodzące z czasów powstania budynku, czyli z pierwszej połowy XX wieku.

Na klatce schodowej w modernizowanej kamienicy powstały malowidła ścienne, na których m.in. upamiętniony został Albert Nestrypke, architekt epoki modernizmu. Zaprojektował on wiele kaliskich budynków, a wśród nich również kamienicę przy ul. Podgórze 6.

Miejscowy plan rewitalizacji to szczególna forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jaka może być uchwalana dla obszaru rewitalizacji. Jego opracowanie służy do precyzyjnego określenia sposobu zagospodarowania obszaru zdegradowanego i poprawy standardów życia społeczności lokalnej. Uchwalony przez Radę Miasta Kalisza w dniu 25 listopada 2021 r. Miejscowy plan rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze jest pierwszym tego typu dokumentem uchwalonym w Polsce.

O tej realizacji wspominają portale społecznościowe.

Zdjęcia: Kancelaria Prezydenta Miasta

Print Friendly, PDF & Email