Panorama ścisłego centrum Kalisza. Widoczne czerwone dachy kamienic i kościołów. Zwarta zabudowa okolona jest pasem zieleni.

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji przeprowadziliśmy ocenę aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Monitoring Programu polega na cyklicznej analizie wskaźników statystycznych odnoszących się do obszaru rewitalizacji.
Z wynikami oceny można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Do oceny można złożyć uwagi, na które czekamy do 6 października. Uwagi należy przesyłać w formie mailowej na adres: rewitalizacja@um.kalisz.pl

Z dokumentacją można zapoznać się TUTAJ.

Print Friendly, PDF & Email