Odbyło się IV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Podczas wczorajszego, IV posiedzenia członkowie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza mogli obejrzeć dotychczasowe efekty prac przy kamienicy Podgórze 6. Modernizacja budynku jest pierwszą dużą inwestycja na obszarze objętym Miejscowym planem rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze.

Na spotkaniu członkowie Komitetu mogli dowiedzieć się o inwestycjach, które obecnie trwają na obszarze rewitalizacji. Przegłosowano również stanowiska rekomendujące Prezydentowi Miasta podjęcia działań, które mogą usprawnić funkcjonowanie obszaru rewitalizacji.

IV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza odbyło się w dniu 13 września 2023 roku w Domu Sąsiedzkim na Podgórzu.

Print Friendly, PDF & Email