Dotacje 2024 – zbieramy wnioski

Prezydent Miasta Kalisza ogłosił otwarty nabór wniosków o udzielenie w 2024 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Na dotacje zarezerwowano w przyszłorocznym budżecie Miasta Kalisza milion złotych.

O dotację ubiegać się mogą właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (obszar ograniczony: Al. Wojska Polskiego, ul. Poznańską, ul. Harcerską, ul. Nowy Świat, ul. Szlak Bursztynowy, Rzeką Prosną, Kanałem Bernardyńskim, ul. Ciepłą, ul. Winiarska, ul. Warszawską, ul. Gen. Wł. Sikorskiego).

Dotacje mogą być udzielane na działania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% nakładów koniecznych na wykonanie robót lub prac.

Zapraszamy na specjalną zakładkę Dotacje na naszej stronie, na której udostępnione są niezbędne do złożenia dokumenty.

Wnioski z niezbędnymi załącznikami będzie można składać w dniach od 1 do 31 października 2023 r.

Informacje dotyczące naboru oraz pomoc w składaniu wniosku w formie elektronicznej będzie można uzyskać w Biurze Rewitalizacji – Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Kalisza, w godzinach urzędowania tj. w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 lub podczas dyżurów pracowników Biura w dniach 30 i 31 października w godzinach 15:30 – 18:30.

Przypominamy o możliwości składania wniosków w formie elektronicznej przez serwis Witkac.pl .

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza.

Print Friendly, PDF & Email