Nowe miejsce dla działań ze społecznością lokalną na obszarze rewitalizacji

Rewitalizacja, to nie tylko modernizacja budynków i przestrzeni, ale przede wszystkim praca z ludźmi. W dniu 7 listopada 2023 roku postawiliśmy kolejny krok w tym kierunku. W pierwszym budynku wyremontowanym na obszarze objętym Miejscowym planem rewitalizacji, Podgórze 6 znalazł swoją miejsce Inkubator Rzemiosła.

W podpisanym dzisiaj liście intencyjnym możemy przeczytać, że w działaniach Inkubatora znajdzie się m.in. „ożywianie obszaru rewitalizacji miasta Kalisza, w szczególności poprzez:

1) aktywizowanie społeczności lokalnej z obszaru rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

2) udostępnienie i zaadaptowanie pomieszczeń, położonych na obszarze rewitalizacji z przeznaczeniem ich na potrzeby realizacji powyższych działań.”

Inkubator Rzemiosł znalazł swoje miejsce w pobliżu Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4. Przedstawiciele rzemieślników zapowiadają współpracę z działającym na tym obszarze już od ponad czterech lat domem aktywności społecznych.

List intencyjny dotyczący współpracy w zakresie rozwoju kaliskiego rzemiosła i wsparcia szkolnictwa zawodowego podpisali dzisiaj Prezydent Krystian Kinastowski oraz Maciej Całka i Monika Kołodziejek, członkowie zarządu Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Kaliszu.

Print Friendly, PDF & Email