Ostatnie już w tym roku posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

W środę 6 grudnia odbyło Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Spotkanie zostało zorganizowane w Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Babina 1.

Głównym tematem piątego, a zarazem ostatnie już w tym roku posiedzenia Komitetu było omówienie kwestii związanych ze zmianą Gminnego Programu Rewitalizacji.

Print Friendly, PDF & Email