Dotacje 2023 – podsumowanie

W roku 2023 po raz czwarty udzieliliśmy dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Tym razem 10 beneficjentów skorzystało z dotacji na łączną kwotę 847 745,85 zł. Całkowita wartość zrealizowanych prac wyniosła w sumie 2 438 951,39 zł.

Zmodernizowano następujące obiekty:

  1. Ul. Kolegialna 5 – dotację rozliczono w kwocie 58 609,68 zł, całkowity koszt wykonania remontu elewacji frontowej budynku wyniósł 143 714,35 zł;
ul. Kolegialna 5

2. Ul. Parczewskiego 9 – dotację rozliczono w kwocie 145 827,09 zł, całkowity koszt wykonania remontu dachu budynku wyniósł 511 865,96 zł;

ul. Parczewskiego 9

3. Pl. św. Józefa 12– dotację rozliczono w kwocie 200 000,00 zł, całkowity koszt wykonania remontu dachu całkowite koszty planowanych robót lub prac: 680 007,09 zł;

pl. św. Józefa 12

4. Ul. Kolegialna 3/ul. Mariańska 3 – dotację rozliczono w kwocie 54 819,05 zł, całkowity koszt wykonania remontu elewacji frontowej na poziomie parteru w budynku położonym przy ul. Mariańskiej 3 oraz remontu nawierzchni podwórza oraz remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Kolegialnej 3 wyniósł 131 096,07 zł;

5. Ul. Babina 9 – dotację rozliczono w kwocie 121 053,93 zł, całkowity koszt wykonania remontu dachu w budynku położonym przy ul. Babina 9, całkowite koszty planowanych robót lub prac 268 470,96 zł;

ul. Babina 9

6. Ul. Zamkowa 6 – dotację rozliczono w kwocie 8 209,97 zł, całkowity koszt wykonania remontu klatki schodowej, wymianę stolarki okiennej na klatce schodowej w budynku położonym przy ul. Zamkowej 6, całkowite koszty planowanych robót lub prac 23 453,72 zł;

7. Al. Wolności 6 – dotację rozliczono w kwocie 30 306,56 zł, całkowity koszt wykonania ocieplenia elewacji budynku mieszkalnego wraz z kolorystyką oraz ocieplenia stropu bramy przejazdowej, wymianę drzwi wejściowych do klatki schodowej wyniósł 191 465,31 zł;

8. Ul. Zamkowa 17 – dotację rozliczono w kwocie 36 789,87 zł, całkowity koszt wykonania generalnego remontu klatki schodowej w budynku wyniósł 77 559,54 zł;

9. Ul. Browarna 3 – dotację rozliczono w kwocie 2 400,00 zł, całkowity koszt wykonania projektu budowlanego remontu elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego wyniósł 12 800,00 zł;

10. Ul. Pułaskiego 28 – dotację rozliczono w kwocie 189 729,70 zł, całkowity koszt wykonania remontu elewacji oraz remontu klatki schodowej w budynku wyniósł 398 518,40 zł.

Od 2019 roku, od kiedy Miasto Kalisz rozpoczęło udzielania dotacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji przyznano już dotacje w kwocie 3 798 171,13 zł. Na realizację wszystkich przedsięwzięć poniesiono nakłady w wysokości 11 234 988,77 zł (dotacja i wkład własny beneficjentów).

Print Friendly, PDF & Email