Rozpoczynają się konsultacje społeczne zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji  (GPR)  jest podstawowym dokumentem uchwalonym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności.

Konsultacje społeczne zmiany GPR potrwają do 15 marca 2024 r. i będą się odbywać w następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego lub formularza zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.
Termin zbierania uwag upływa w piątek – 15 marca 2024 r (obowiązuje data wpływu). Wypełnione formularze można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.kalisz.pl,
b) drogą korespondencji tradycyjnej na adres: Biuro Rewitalizacji, Wydział Strategii i Rozwoju, Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62–800 Kalisz;

2) dyżurów konsultacyjnych ze zbieraniem uwag ustnych, które odbędą się:
a) w dniu 20 lutego 2024 r. (wtorek) w godz. 16.00-18.00, w Domu Sąsiedzkim (ul. Podgórze 2-4),
b) w dniu 6 marca 2024 (środa) w godz. 15.30-17.30, w Biurze Rewitalizacji (pok. 11 w ratuszu, Główny Rynek 20);

3) otwartego spotkania z interesariuszami, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 16:30 w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Kaliszu, przy ul. Grodzkiej 1;

4) przeprowadzenia w dniach od 16 lutego do 8 marca 2024 r. wywiadów z przedstawicielami następujących grup interesariuszy:
a) właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz podmiotów zarządzających nieruchomościami, znajdującymi się na tym obszarze,
b) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Miasta Kalisza,
c) podmiotów prowadzących działalność społeczną na obszarze Miasta Kalisza.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem zmiany GPR oraz formularz konsultacyjny i formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego dostępne są na stronie BIP.

Print Friendly, PDF & Email