Grupa osób siedzących w pomieszczeniu przy stoliku na kanapach. Osoby szydełkują. Na stole znajdują się talerze z ciastkami, kubeczki z napojami itp.

Spotkanie konsultacyjne w Domu Sąsiedzkim

We wtorek 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie w ramach konsultacji projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Na potrzeby konsultacji swoje gościnne wnętrza otworzył przed nami Dom Sąsiedzki na Podgórzu.

Mieszkańcy, z którymi udało się nam porozmawiać w Domu Sąsiedzkim chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącym działań rewitalizacyjnych. Pozytywnie odnieśli się do zmian przestrzenno-funkcjonalnych związanych z remontami ulic i placów. Zwracali jednak uwagę na zbyt małą ilość zieleń na zmodernizowanej przestrzeni. Postulowali nasadzenia większej ilości drzew i to takich o większych rozmiarach oraz stworzenie zielonej strefy relaksu na Złotym Rogu.

Uwagi mieszańców dotyczyły też m.in. zanieczyszczenia powietrza w śródmieściu w okresie grzewczym. Szczególnie uwagę zwrócono na obszar Jabłkowksiego-Podgórze, gdzie znajduje się Dom Sąsiedzki.

Informujemy, że kolejne spotkanie w ramach konsultacji odbędzie się w dniu 27 lutego, we wtorek o godz. 16:30 w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Kaliszu, przy ul. Grodzkiej 1.

Szczegóły dotyczące konsultacji projektu zmiany w artykule Rozpoczynają się konsultacje społeczne zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

Print Friendly, PDF & Email