Otwarte spotkanie konsultacyjne już za nami

Dzięki gościnności I LO im. Adama Asnyka, otwarte spotkanie konsultacyjne zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji odbyło się 27 lutego w auli szkolnej i z udziałem młodzieży szkolonej. Była to dobra lekcja obywatelska dla młodych ludzi, którzy mogli dowiedzieć się nieco o procesach rewitalizacyjnych i ich efektach.

Zebrani goście najpierw wysłuchali przekrojowej historii rewitalizacji w naszym mieście, a następnie mogli zgłaszać swoje pomysły i uwagi. Większość uwag dotyczyła zieleni w śródmieściu, jej pielęgnacji oraz zwiększania jej ilości.

Młodzież wypowiedziała się głównie poprzez wpisy na przygotowanych przez nas planszach. Odpowiadali na pytania „Co mi się podoba w śródmieściu?”, „Co chcielibyśmy zmienić w śródmieściu?” oraz „Mój pomysł na śródmieście?”.

Kolejne spotkanie, tym razem w ramach dyżuru konsultacyjnego ze zbieraniem uwag ustnych odbędzie się 6 marca w godz. 15.30-17.30, w Biurze Rewitalizacji (pok. 11 w ratuszu, Główny Rynek 20).

Przypominamy też, że do 15 marca można składać uwagi do projektu zmiany GPR w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego lub formularza zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.
Wypełnione formularze można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.kalisz.pl,
b) drogą korespondencji tradycyjnej na adres: Biuro Rewitalizacji, Wydział Strategii i Rozwoju, Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62–800 Kalisz.

Szczegóły dotyczące konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji TUTAJ.

Print Friendly, PDF & Email