Pierwsze w tym roku posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Wczoraj, czyli w dniu 28 lutego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Spotkanie odbyło się w ratuszu.

Oprócz stałych członków Komitetu na posiedzeniu zjawili się też zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Rady Osiedla Chmielnik. Jedną z kwestii, jaką poruszyli na spotkaniu Radni z Chmielnika była prośba do Komitetu o interwencję dot. opieki nad terenami zieleni miejskiej na ich osiedlu. Podzielili się również wątpliwościami odnośnie do zapisów w regulaminie Budżetu Obywatelskiego, a także zwrócili uwagę na zły stan Mostu Bernardyńskiego.

Głównym tematem spotkania było omówienie projektu zmian Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Komitet zgodnie z ustawą o rewitalizacji jest zobowiązany do zaopiniowania tego dokumentu.

Podczas posiedzenia udało się też przegłosować dwa stanowiska Komitetu. Jedno z nich rekomenduje prezydentowi naszego Miasta naprawę i utrzymanie w należytym stanie ścieżek w części parku, które są regularnie rozjeżdżane przez samochody. Drugie ze stanowisk rekomenduje prawidłowe stosowanie słowa „rewitalizacja”, aby nie nadużywać tego terminu do innych działań miejskich polegających na remontach, przebudowie czy rewaloryzacji obiektów.

Print Friendly, PDF & Email