Drugi dyżur konsultacyjny odbył się w Biurze Rewitalizacji

Podczas kolejnego spotkania w ramach konsultacji projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza (6. marca 2024 r.), nasi goście opowiadali nam o swoich odczuciach związanych z procesem rewitalizacji w naszym mieście. Mówili o tym, co udało się osiągnąć m.in. o dobrych inwestycjach w przestrzenie publiczne i w remonty kamienic. Wskazywali także na problemy, które wymagają jeszcze wiele pracy, jak np. pustostany w kamienicach czy brak miejsc do parkowania w śródmieściu.

Podczas spotkań przeprowadziliśmy też z naszymi gośćmi ankiety, z których wnioski znajdą się w podsumowaniu naszych konsultacji.

Przypominamy też, że do 15 marca można składać uwagi do projektu zmiany GPR w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego lub formularza zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.
Wypełnione formularze można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.kalisz.pl,
b) drogą korespondencji tradycyjnej na adres: Biuro Rewitalizacji, Wydział Strategii i Rozwoju, Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62–800 Kalisz.

Szczegóły dotyczące konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji TUTAJ.

Print Friendly, PDF & Email