Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji to podstawowy dokument, na podstawie którego Miasto Kalisz będzie prowadzić działania rewitalizacyjne w celu wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji. Jest to dokument, który powstaje w sposób partycypacyjny. Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji krok po kroku przedstawia Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku.

Z aktualnie obowiązującym Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Kalisza, uchwalonym 29 listopada 2021 roku można zapoznać się TUTAJ.

Dokumenty opracowane na potrzeby Gminnego Programu Rewitalizacji

  1. Ekspertyza w zakresie rozwiązań transportowych na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza.
  2. Ekspertyza w zakresie opłacalności rozwiązań dotyczących infrastruktury ciepłowniczej (systemu ogrzewania) na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza.
  3. Raport podsumowujący wyniki badań jakościowych i ilościowych obszaru rewitalizacji Kalisza.
  4. Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza – 2020.

Z archiwalnymi Programami można zapoznać się poniżej.

Archiwum
Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza 2018

Print Friendly, PDF & Email