Komitet Rewitalizacji

Głównym zadaniem Komitetu jest wspieranie działań Prezydenta Miasta Kalisza na obszarze rewitalizacji, stanowi on forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Kalisza.

Aktualności
 1. Powołano Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza
 2. Wybrali swoich przedstawicieli
 3. Przedstawili pierwsze stanowiska
 4. Komitet ocenił projekt Gminnego Programu Rewitalizacji
 5. Komitet przedstawił opinie na temat projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego
 6. Komitet pozytywnie zaopiniował projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany GPR
 7. Projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji pod oceną członków Komitetu
 8. Zaproszenie na VIII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
 9. VIII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji za nami
 10. Zaproszenie na pierwsze w 2019 r. posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
 11. Wczoraj odbyły się pierwsze w tym roku obrady Komitetu Rewitalizacji
 12. Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza na Ogólnopolski spotkaniu
 13. Plenerowe posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
 14. Zaproszenie na XII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
 15. Po spotkaniu Komitetu
 16. Relacja z II Ogólnopolskiego Forum Komitetów Rewitalizacji
 17. Zaproszenie na XIII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
 18. Nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza
 19. Wybraliśmy nowych członków do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza
 20. XIV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji on-line
 21. XV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji już w ratuszu 
 22. XVI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji z prezentacją projektu zagospodarowania Głównego Rynku i ul. Kanonickiej
 23. XVII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji on-line
 24. Członkowie Komitetu Rewitalizacji oglądali nowe inwestycje
 25. XIX posiedzenie Komitetu Rewitalizacji w nowej siedzibie COP
 26. Ostatnie już w tym roku posiedzenie Komitetu
 27. Gościem XXIV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji był dyrektor ZDM Krzysztof Gałka
 28. Zakończyła się pierwsza kadencja Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza
 29. Trwa nabór do na nową kadencję Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza
 30. Członkowie Komitetu Rewitalizacji nowej kadencji zostali wybrani
 31. Pierwsze posiedzenie Komitetu w nowym składzie
 32. Podczas II posiedzenia Komitetu omawiano strategię działań na kolejnych 6 lat
 33. Zaproszenie na III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza
 34. III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji z udziałem śródmiejskich przedsiębiorców
 35. Na roboczym spotkaniu Komitetu Rewitalizacji o Gminnym Programie Rewitalizacji
 36. Na IV posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji oglądaliśmy nową inwestycję
 37. Ostatnie już w tym roku posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
 38. Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji w 2024 roku
 39. VII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
Posiedzenia
Kadencja 2017-2023
  1. Posiedzenie I – 20.01.2017 godz. 17:00 Protokół z I posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu
  2. Posiedzenie II – 23.03.2017 godz. 17:00 Protokół z II posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza
  3. Posiedzenie III – 22.06.2017 godz. 17:00 Protokół z III posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza , załącznik nr 1 do Protokołuzałącznik nr 2 do Protokołu
  4. Posiedzenie IV – 05.10.2017 godz. 17:00 Protokół z IV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu,  załącznik nr 2 do Protokołu, załącznik nr 3 do Protokołu, załącznik nr 4 do Protokołu
  5. Posiedzenie V – 07.12.2017 godz. 17:00 Protokół z V posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu,  załącznik nr 2 do Protokołu, załącznik nr 3 do Protokołu, załącznik nr 4 do Protokołu
  6. Posiedzenie VI – 08.02.2018 godz. 16.30 Protokół z VI posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu
  7. Posiedzenie VII – 12.04.2018 godz. 16.30 Protokół z VII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu, załącznik nr 3 do Protokołu
  8. Posiedzenie VIII – 20.09.2018 godz. 16.30 Protokół z VIII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu
  9. Posiedzenie IX – 06.12.2018 godz. 18.00 Protokół z IX posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu
  10. Posiedzenie X – 21.02.2019 godz. 17.00, Protokół z X posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu
  11. Posiedzenie XI – 16.04.2019 godz. 16.00, Protokół z XI posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu
  12. Posiedzenie XII – 19.09.2019 godz. 16.30, Protokół z XII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do protokołu, załącznik nr 2 do protokołu,
  13. Posiedzenie XIII – 21.11.2019 godz. 16.30, Protokół z XIII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu,
  14. Posiedzenie XIV – 14.05.2020 godz. 16.30, Protokół z XIV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu
  15. Posiedzenie XV – 17.06.2020 godz. 16.30, Protokół z XV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu, załącznik nr 3 do Protokołu, załącznik nr 4 do Protokołu, załącznik nr 5 do Protokołu – dot. przedkładania Komitetowi do wglądu koncepcji, załącznik nr 6 do Protokołu – dot rekomendacji zakupu maszyny do usuwania gum z chodnika;
  16. Posiedzenie XVI – 16.09.2020 godz. 16.30, Protokół z XVI posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu;
  17. Posiedzenie XVII – 18.11.2020 godz.16:30, Protokół z XVII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu;
  18. Posiedzenie XVIII – 24.02.2021 Protokół z XVIII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu, załącznik nr 3 do Protokołu, załącznik nr 4 do Protokołu, załącznik nr 5 do Protokołu (uwagi Pana Macieja Błachowicza, uwagi Pana Radosława Gąsiora), załącznik nr 6 do Protokołu
  19. Posiedzenie XIX – 7.06.2021 godz. 16:30, Protokół z XIX posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu, załącznik nr 3 do Protokołu, załącznik nr 4 do Protokołu, załącznik nr 5 do Protokołu;
  20. Posiedzenia XX – 26.10.2021 godz.16:00, Protokół z XX posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 3 do Protokołu, załącznik nr 4 do Protokołu
  21. Posiedzenie XXI – 16.12.2021 Protokół z XXI posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu, załącznik nr 3 do Protokołu
  22. Posiedzenie XXII – 17.03.2022 Protokół z XXII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu, załącznik nr 3 do Protokołu, załącznik nr 4 do Protokołu, załącznik nr 5 do Protokołu, załącznik nr 6 do Protokołu
  23. Posiedzenie XXIII – 21.06.2022 Protokół z XXIII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu
  24. Posiedzenie XXIV – 27.09.2022 Protokół z XXIV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1
  25. Posiedzenie XXV –  24.11.2022  Protokół z XXV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1, załącznik nr 2
Stanowiska
Kadencja 2023-2029
 1. Stanowisko 1/2023 – dotyczy wskazania przedstawicieli Komitetu do Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauracyjnych w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
 2. Stanowisko 2/2023 – dotyczy zbadania kosztów naprawy wietrznika – chorągiewki z godłem miasta znajdującym się na czubku wieży ratuszowej, Odpowiedź;
 3. Stanowisko 3/2023 – dotyczy upamiętnienie budowniczego zamku i murów obronnych Kalisza, króla Kazimierza Wielkiego poprzez przywrócenie w stosownym miejscu międzywojennej płaskorzeźby przedstawiającej władcę, Odpowiedź;
 4. Stanowisko 4/2023 – dotyczy poparcia dla koncepcji utworzenia dodatkowych przystanków komunikacji miejskiej w rejonie śródmieścia, Odpowiedź;
 5. Stanowisko 5/2023 – dotyczy utworzenia w strefie parkowania  znajdującej się w obszarze rewitalizacji wydzielonych miejsc parkingowych, na których kierowcy będą mogli parkować do 15 minut;
 6. Stanowisko 6/2023 – dotyczy opiniowania Oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza, Odpowiedź;
 7. Stanowisko 7/2023 – dotyczy zaopiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza 2024, Odpowiedź;
 8. Stanowisko 8/2023 – rekomendacje wypracowane na podstawie propozycji złożonych przez przedsiębiorców uczestniczących w III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, Odpowiedź na pkt. 1 Odpowiedź na pkt nr 2, Odpowiedź na pkt. nr 3, Odpowiedź na pkt. nr 4, Odpowiedź na na pkt. nr. 5, Odpowiedź na pkt. nr 7, Odpowiedź na pkt. nr 8, Odpowiedź na pkt. nr 9
 9. Stanowisko 9/2023 – dotyczy zamontowania flag Miasta Kalisza na urzędach, Odpowiedź
 10. Stanowisko 10/2023 – dotyczy zwrócenia uwagi na staranność prac porządkowych prowadzonych na plantach miejskich, Odpowiedź
 11. Stanowisko 1/2024 – dotyczy naprawy i utrzymania w należytym stanie ścieżek w Parku Miejskim, Odpowiedź
 12. Stanowisko 2/2024 – dotyczy rekomendacji prawidłowego stosowania pojęcia „rewitalizacja”, Odpowiedź 
 13. Stanowisko 3/2024 – dotyczy wskazania przedstawicieli Komitetu do Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie w 2024 dotacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji
 14. Stanowisko 4/2024 – dotyczy podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemów zgłoszonych przez przedstawicieli Osiedla Chmielnik,
 15. Stanowisko nr 5/2024 – dotyczy podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu rozpoznanie i ratowanie wytworów sztuki użytkowej i rzemiosła artystycznego z lat 1945 – 1989 w przestrzeni miasta,
 16. Stanowisko nr 6/2024 – dotyczy zwiększenia dbałości o dziedzictwo kulturowe Kalisza w zakresie przedmiejska zabudowa mieszkalna i przemysłowa z przełomu XIX/XX w. (obszar rewitalizacji).
Kadencja 2017-2023
 1. Stanowisko 1/2017 – dotyczy przeprowadzania postępowań konkursowych lub przetargowych przy projektowaniu i kreacji przestrzeni publicznej dla obszaru rewitalizacji, Odpowiedź, 
 2. Stanowisko 2/2017 – dotyczy formy i regulaminu konkursów organizowanych przez Urząd Miejski, Odpowiedź, Odpowiedź z Urzędu Zamówień Publicznych
 3. Stanowisko 3/2017 – dotyczy wprowadzania do zakresu zadań Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Kaliszu, Odpowiedź 
 4. Stanowisko 4/2017 – dotyczy umieszczenia muralu na budynku przy ul. Ciasnej 12, Odpowiedź
 5. Stanowisko 5/2017 – dotyczy usprawnienia działań technicznych przy sporządzaniu GPR, Odpowiedź
 6. Stanowisko 6/2017 – dotyczy rezygnacji z trwałej zabudowy Złotego Rogu, Odpowiedź
 7. Stanowisko 7/2017 – dotyczy zakupu budynku banku Gospodarstwa Krajowego od Skarbu Państwa, Odpowiedź
 8. Stanowisko 8/2017 – dotyczy przyjęcia uwag do GPR oraz podjęcia działań związanych z procesem rewitalizacji, Odpowiedź
 9. Stanowisko 9/2017 – dotyczy uznania roli transportu publicznego za kluczową w procesie rewitalizacji, Odpowiedź
 10. Stanowisko 10/2017 – dotyczy unowocześnienia systemu ogrzewania budynków, Odpowiedź
 11. Stanowisko 11/2017 – dotyczy wypracowania narzędzi zwiększających udział interesariuszy w procesie rewitalizacji, Odpowiedź
 12. Stanowisko 12/2017 – dotyczy uwzględnienia w GPR działań aktywizujących zawodowo mieszkańców obszaru rewitalizacji, Odpowiedź
 13. Stanowisko 13/2017 – dotyczy ujęcia w GPR działań zmierzających do uznania przez Prezydenta RP historycznego układu urbanistycznego Kalisz za Pomnik Historii, Odpowiedź, Odpowiedź po analizie formalno-prawnej
 14. Stanowisko 14/2017 – dotyczy zakrycia znaleziska archeologicznego na płycie Rynku, Odpowiedź, Opinia Jolanty Goszczyńskiej, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 15. Stanowisko 15/2017 – dotyczy zaopiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza 2018 r, Odpowiedź
 16. Stanowisko 16/2017 – dotyczy zaopiniowania projektu uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji, Odpowiedź
 17. Stanowisko 17/2017 – dotyczy zachowania, odnowienia i stosownego wyeksponowania dwóch przedwojennych reklam znajdujących się na budynkach mieszkalnych przy ulicy Ciasnej pod numerami 3 i 5, Odpowiedź
 18. Stanowisko 18/2017 – dotyczy opracowania, a następnie wprowadzenia standardów remontu kamienic położonych w obszarze rewitalizacji, będących własnością Miasta Kalisza, Odpowiedź
 19. Stanowisko 1/2018 – dotyczy spowodowania przyspieszenia zwołania sesji Rady Miejskiej Kalisza przed dniem 8 marca 2018 roku,
 20. Stanowisko 2/2018 – dotyczy pozytywnego zaopiniowania projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji, Odpowiedź
 21. Stanowisko 3/2018 – dotyczy przesunięcia realizacji inwestycji  „Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego” na okres powakacyjny, Odpowiedź
 22. Stanowisko 4/2018 – dotyczy zaopiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza 2019 r., Odpowiedź
 23. Stanowisko 5/2018 – dotyczy rekomendacji przeprowadzania postępowań konkursowych lub przetargowych przy projektowaniu i kreacji przestrzeni publicznej dla obszaru rewitalizacji, Odpowiedź
 24. Stanowisko 6/2018 – dotyczy wskazania przedstawicieli do Komisji rozpatrującej wnioski o dotacje dla SSR, Odpowiedź.
 25. Stanowisko 7/2018 – dotyczy podjęcia przez Miasto działań zmierzających do ograniczania używania środków pirotechnicznych podczas imprez organizowanych przez Miasto, Odpowiedź.
 26. Stanowiska od 1 do 13/2019 – przyjęte podczas X Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza
 27. Stanowisko nr 14/2019 – dotyczy zwiększenie środków finansowych na realizację zadań rewitalizacyjnych, Odpowiedź.
 28. Stanowisko nr 15/2019 – dotyczy wdrożenia działań poprawiających bezpieczeństwo w obszarze ulic Jabłkowskiego/Podgórze, objetym pracami nad miejscowym planem rewitalizacji, Odpowiedź.
 29. Stanowisko nr 16/2019 dotyczy wdrożenia działania poprawiającego estetykę i warunki bytowe w obszarze ulic Jabłkowskiego/Podgórze, Odpowiedź.
 30. Stanowisko nr 17/2019 dotyczy rekomendacji zaplanowania działań i wydarzeń kulturalnych, włączających obszar ulic Jabłkowskiego/Podgórze, Odpowiedź.
 31. Stanowisko nr 1/2020 dotyczy opiniowania projektu zmiany uchwały o ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji,  Odpowiedź.
 32. Stanowisko nr 2/2020 dotyczy uruchomienia procedury, której celem będzie wykreślenie z rejestru zabytków zbiornika, znajdującego się na Głównym Rynku – w Obszarze Rewitalizacji, Odpowiedź;
 33. Stanowisko nr 3/2020 dotyczy opiniowania Oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza, Odpowiedź;
 34. Stanowisko nr 4/2020 dotyczy stworzenia Miejskiego Programu Obniżania Krawężników, Odpowiedź;
 35. Stanowisko nr 5/2020 dotyczy zakupu urządzeń do usuwania z chodników zaschniętych gum do żucia lub zlecenia usług w tym zakresie, Odpowiedź;
 36. Stanowisko nr 6/2020 dotyczy przesunięcia słupków ulicznych znajdujących się u zbiegu Głównego Rynku, ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej bliżej jezdni tak, aby uniemożliwić pojazdom parkowanie na herbie Miasta Kalisza, Odpowiedź;
 37. Stanowisko nr 7/2020 dotyczy wniosku o przedkładanie Komitetowi do zaopiniowania sporządzonych koncepcji przed rozpoczęciem prac nad tworzeniem projektów przebudowy ulic, placów, trenów zielonych i nadrzecznych w obszarze rewitalizacji, Odpowiedź;
 38. Stanowisko nr 8/2020 dotyczy opiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2021 r, Odpowiedź
 39. Stanowisko nr 9/2020 dotyczy wydzielenia śródmiejskiej strefy parkowania i zwiększenia stawki opłaty godzinowej na jej obszarze rewitalizacji, Odpowiedź;
 40. Stanowisko nr 10/2020 dotyczy wprowadzenia na terenie osiedli Śródmieście I i Śródmieście II, znajdujących się w obszarze rewitalizacji, ograniczenia prędkości dla pojazdów mechanicznych do 30 km/h, Odpowiedź;
 41. Stanowisko nr 11/2020 dotyczy wskazania przedstawicieli do Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauracyjnych w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
 42. Stanowisko nr 12/2020 dotyczy opiniowania Uchwała Rady Miasta Kalisza o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla miasta Kalisza;
 43. Stanowisko nr 13/2020 dotyczy zagospodarowania wód opadowych spływających z powierzchni utwardzonych placów Miasta, w szczególności terenów objętych rewitalizacją, do zasilania systemów korzeniowych roślin ozdobnych, kwiatów i drzew, Odpowiedź, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4;
 44. Stanowisko nr 1/2021 dotyczy opiniowania Miejskiego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze, Odpowiedź;
 45. Stanowisko nr 2/2021 dotyczy ochrony drzewostanu w obszarze rewitalizacji, Odpowiedź;
 46. Stanowisko nr 3/2021 dotyczy opiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji, Odpowiedź;
 47. Stanowisko nr 4/2021 dotyczy podjęcia działań uniemożliwiających wjazd do Parku Miejskiego nieuprawnionych pojazdów samochodowych oraz zwrócenie uwagi na wejście do parku od ulicy Łaziennej, gdzie ścieżki są najbardziej zniszczone, Odpowiedź: Załącznik nr 1, Załącznik nr 2;
 48. Stanowisko nr 5/2021 dotyczy podjęcia działań zobowiązujących właściciela nieruchomości znajdującej się w Parku Miejskim (działka nr 16/2) do uporządkowania terenu i usunięcia prowizorycznego ogrodzenia, Odpowiedź: Załącznik nr 1;
 49. Stanowisko nr 6/2021 dotyczy uproszczenia drogi formalnej przy udzielaniu decyzji na umieszczanie donic z kwiatami przy lokalach użytkowych i skrócenie procesu do maksymalnie 14 dni.
 50. Stanowisko nr 7/2021 dotyczy opiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2022 r., których realizacja dotyczy obszaru rewitalizacji, Odpowiedź;
 51. Stanowisko nr 8/2021 dotyczy opiniowania projektu zmiany Gminnego Programu rewitalizacji Miasta Kalisza, Odpowiedź;
 52. Stanowisko nr 9/2021 dotyczy wskazania przedstawicieli do Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości w Specjalnej Strefie Rewitalizacji
 53. Stanowisko nr 10/2021 dotyczy zastąpienie czereśni ptasich, których nasadzenie jest planowane przy ul. Kanonickiej, na inne drzewa liściaste nieowocujące, Odpowiedź
 54. Stanowisko nr 1/2022 dotyczy pozytywnego zaopiniowania projektu zmian uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, Odpowiedź;
 55. Stanowisko nr 2/2022 dotyczy stworzenia programu montażu filtrów antysmogowych w piecach na paliwa stałe, Odpowiedź;
 56. Stanowisko nr 3/2022 dotyczy poparcia dla planów wyburzenia pawilonów przy Alei Wolności (w pobliżu mostu Trybunalskiego i siedziby Filharmonii Kaliskiej) oraz przy Rogatce w Kaliszu, Odpowiedź;
 57. Stanowisko nr 4/2022 dotyczy zwrócenia uwagi na konieczność szybkiego naprawienia i uzupełnienia zabytkowej barierki na moście Trybunalskim w Kaliszu oraz wygospodarowanie w kolejnym budżecie Miasta środków na doprowadzenie mostu do estetycznego wyglądu, Odpowiedź;
 58. Stanowisko nr 5/2022 dotyczy zwrócenia uwagi na konieczność remontu nabrzeża i renowacji zabytkowej  barierki przy teatrze w Kaliszu, Odpowiedź;
 59. Stanowisko nr 6/2022 dotyczy opiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2023 r., których realizacja dotyczy obszaru rewitalizacji, Odpowiedź;
 60. Stanowisko nr 7/2022 dotyczy opiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji, Odpowiedź;
 61. Stanowisko nr 8/2022 dotyczy przebudowy, modernizacji i uatrakcyjnienia istniejących w obszarze rewitalizacji placów zabaw oraz stworzenia nowych miejsc o podobnym przeznaczeniu, z wykorzystaniem aktualnych trendów, Odpowiedź
Skład Komitetu
Kadencja 2023-2029

Skład Komitetu Rewitalizacji w kadencji 2023-2029:

1) przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kaliszu, jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza oraz gminnych osób prawnych z udziałami Miasta Kalisza:

a) Urszula Janczar,

b) Agnieszka Wypych;

2) radni Rady Miasta Kalisza:

a) Karolina Sadowska,

b) Tadeusz Skarżyński;

3) przedstawiciele rad osiedlowych:

a) Halina Hila Marcinkowska,

b) Janusz Wysogląd;

4) przedstawicielka organów władzy publicznej oraz podmiotów innych niż organy władzy publicznej, realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa lub administracji rządowej:

– Izabela Rącka;

5) przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych:

a) Maciej Błachowicz – Pierwszy Wiceprzewodniczący Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza,

b) Roman Żarnecki;

6) przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą:

a) Dawid Borowiak,

b) Agata Truszkowska – Nowicka – Drugi Wiceprzewodniczący Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza;

7) przedstawiciele właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego:

a) Piotr Boratyński,

b) Andrzej Górski,

c) Sławomir Lasiecki;

8) przedstawiciele mieszkańców z obszaru rewitalizacji:

a) Marcin Brzozowski,

b) Marcin Gawron,

c) Mikołaj Marucha,

d) Tomasz Oliwiecki,

e) Filip Pasek;

9) przedstawiciele mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji:

a) Radosław Gąsior  – Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza,

b) Zbigniew Jaworski.

Kadencja 2017-2023

Skład Komitetu Rewitalizacji w kadencji 2017-2023:

1) przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kaliszu, jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza oraz gminnych osób prawnych z udziałami Miasta Kalisza:

a) Izabela Grześkiewicz,

b) Katarzyna Fluder.

2) radni Rady Miasta Kalisza:

a) Karolina Sadowska

b) Tadeusz Skarżyński,

3) przedstawiciele rad osiedlowych:

a) Halina Hila Marcinkowska,

b) Janusz Wysogląd.

4) przedstawicielka organów władzy publicznej oraz podmiotów innych niż organy władzy publicznej, realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa lub administracji rządowej:

– Izabela Rącka – Przewodnicząca Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

5) przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych:

a) Lechosław Ochocki,

b) Maciej Błachowicz.

6) przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą:

a) Dawid Borowiak.

7) przedstawiciele właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego:

a) Andrzej Górski – Drugi Wiceprzewodniczący Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza,

b) Radosław Gąsior,

c) Radosław Piękny.

8) przedstawiciele mieszkańców z obszaru rewitalizacji:

a) Iwona Cieślak,

b) Tomasz Kubasik,

c) Aleksander Szal,

9) przedstawiciele mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji:

b) Adam Plichta – Pierwszy Wiceprzewodniczący Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza powołujące Komitet Rewitalizacji
Zarządzenie Nr 43/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

Zarządzenie Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

Zarządzenie Nr 74/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Komitecie Rewitalizacji i zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

Zarządzenie Nr 285/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Komitecie Rewitalizacji i zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

Zarządzenie Nr 195/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Komitecie Rewitalizacji Miasta Kalisza oraz powołania członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

Zarządzenie Nr 668/ 2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Komitecie Rewitalizacji i zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

Zarządzenie Nr 42/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania członków do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza i zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Zarządzenie Nr 151/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie powołania członków do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza i zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Zarządzenie Nr 741/ 2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Komitecie Rewitalizacji Miasta Kalisza i zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Zarządzenie Nr 202/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Komitecie Rewitalizacji Miasta Kalisza i zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Zarządzenie Nr 457/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2022r. w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Komitecie Rewitalizacji Miasta Kalisza i zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Zarządzenie Nr 45/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2023 w sprawie powołania członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza w kadencji 2023-2029

Print Friendly, PDF & Email