Zaświadczenie o lokalizacji nieruchomości na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia

W celu wydania zaświadczenia czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji należy wypełnić załączony wniosek i złożyć go:
– w Urzędzie Miasta Kalisza, Wydziale Strategii i Rozwoju, Biurze Rewitalizacji, ul. Kościuszki 1a, 3 piętro (windą 5 poziom), pok. nr 319 i 320, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30;
– lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kalisza, Wydział Strategii i Rozwoju, Biuro Rewitalizacji, ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz.

Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej w myśl art. 2 ust 1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w związku z art. 109 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Kontakt

W sprawie pytań prosimy o kontakt z Biurem Rewitalizacji pod nr tel. tel. (62) 504 97 76 lub (62) 7654 368 lub mailowo: rewitalizacja@um.kalisz.pl

wniosek do pobrania

Opłaty

Wydanie zaświadczenia jest nieodpłatne. Opłata występuje jedynie w przypadku jeśli składający wniosek jest pełnomocnikiem właściciela.

Rachunek bankowy na jaki należy dokonywać opłaty za pełnomocnictwo:

55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

Specjalna Strefa Rewitalizacji

Na podstawie Uchwały nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2018 r. poz. 4418 z późn. zm.), obowiązuje prawo pierwokupu na rzecz Miasta Kalisza wszystkich nieruchomości położonych na obszarze tej strefy.

Specjalna Strefa Rewitalizacji ustanowiona została na obszarze rewitalizacji ograniczonym: Al. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Warszawską, ul. Winiarską, ul. Ciepłą, granicą północno-zachodnią działki nr ewid. 2/20 (obręb 033 Tyniec) usytuowaną na terenie Stadionu Miejskiego, Kanałem Bernardyńskim, rzeką Prosną, ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat, ul. Harcerską, ul. Poznańską oraz Al. Wojska Polskiego. Z

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4b Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), sprzedaż nieruchomości wybranemu kontrahentowi może nastąpić pod warunkiem, że Miasto Kalisz nie skorzysta z prawa pierwokupu.

Z mapą obszaru można zapoznać się TUTAJ lub TUTAJ.

Print Friendly, PDF & Email