Komitet ocenił projekt GPR

Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza przedstawił Prezydentowi opinie dotyczące projektu Gminnego programu rewitalizacji. Członkowie zajęli się opiniowaniem tego dokumentu na III posiedzeniu Komitetu. Poniżej można zapoznać się z ich opiniami.

Opiniowanie przez właściwe jednostki projektu dokumentu to już ostatni etap przygotowania Gminnego programu rewitalizacji Miasta Kalisza, po przeprowadzeniu którego będzie on mógł zostać uchwalony przez Radę Miejską Kalisza.