Tak było podczas Kursu na Śródmieście 2018

Druga edycja Kursu na Śródmieście odbyła się pod hasłem – Śladami Adama Chodyńskiego. Chcieliśmy w ten sposób przybliżyć mieszkańcom naszego miasta postać tego wybitnego Kaliszanina. I dlatego też tegoroczne wydarzenie Kurs na Śródmieście odbywało się m.in. w miejscu, którego jest on patronem, a mianowicie ul. Chodyńskiego. Z racji tego, iż jest to ulica nieduża działaliśmy też w bardziej rozległej ulicy Zamkowej oraz nieco tajemniczej i mało znanej, nawet kaliszanom, ul. Biskupiej.

Fotorelacja z wydarzenia Kurs na Śródmieście – Śladami Adama Chodyńskiego: