Jak będzie wyglądał Główny Rynek? Poznaj wyniki konkursu SARP

Wyłoniono zwycięzcę Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Głównego Rynku, Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką. Konkurs w imieniu Miasta Kalisza zorganizował oraz przeprowadził SARP – Stowarzyszenie Architektów Polskich, oddział w Poznaniu. Na konkurs wpłynęło 16 prac.

Sąd Konkursowy pod przewodnictwem dr. arch. Macieja Hawrylaka – SARP Wrocław, Dolnośląska OIA RP, w pozostałym składzie: arch. Grzegorz Cencek – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP, arch. Krystian Kinastowski – prezydent Miasta Kalisza, Agnieszka Wypych – zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Kalisza, dr Izabela Rącka – pierwszy zastępca przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, arch. Kazimierz Łatak – SARP Kraków, Małopolska OIA RP, arch. Przemysław Woźny – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP obradował w dniach 2-3 grudnia 2019 r. w Poznaniu. Na posiedzeniu wyłoniono zwycięzcę Konkursu oraz laureatów pozostałych nagród i wyróżnień.

Publiczne odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego, rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 11 grudnia 2019 roku (środa) o godzinie 13.00 w budynku Wydziału Pedagogicznego-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30 (hol przy auli im. prof. Jerzego Rubińskiego na I piętrze – segment C).

W tym samym miejscu, bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu, odbędzie się dyskusja pokonkursowa.
Zgodnie z regulaminem konkursu, do czasu publicznego ogłoszenia, wyniki konkursu oraz nazwiska jego zwycięzców i laureatów pozostają tajne.