Konkurs na zagospodarowanie Głównego Rynku, Nowego Rynku i ul. Kanonickiej został rozstrzygnięty.

Znane już są wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Głównego Rynku, Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką. Autorem najlepszej, zdaniem sądu konkursowego, pracy jest zespół z pracowni Roman Rutkowski Architekci. Konkurs został przeprowadzony pod auspicjami Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Do postępowania konkursowego dopuszczono blisko osiemdziesięcioro uczestników. Powstało szesnaście prac, które zostały ocenione przez sąd konkursowy pod przewodnictwem dr. arch. Macieja Hawrylaka z wrocławskiego oddziału SARP. W gremium tym znaleźli się także przedstawiciele innych oddziałów Stowarzyszenia, reprezentanci Urzędu Miasta Kalisza z prezydentem Krystianem Kinastowskim na czele oraz delegatka Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Za najlepszą sąd konkursowy uznał – jednogłośnie – koncepcję przedstawioną przez pracownię Roman Rutkowski Architekci.

– Nagroda została przyznana za czytelną, spójną, bardzo oszczędną w środkach wyrazu, a jednocześnie niezwykle elegancką i kompleksową ideę, odpowiadającą na potrzeby miasta i jego mieszkańców. Trafność decyzji przestrzennych idzie w parze z odpowiednim doborem zaproponowanych rozwiązań materiałowych (np. powierzchnia asfaltowa na a Nowym Rynku), nie epatując nadmiernie rozbudowanym detalem nawierzchni czy mebli miejskich, co pozwala zachować właściwą równowagę między podłogą a ścianami urbanistycznymi, kształtującymi historyczne miasto. Każda z zaprojektowanych przestrzeni: Główny Rynek, ul. Kanonicka oraz Nowy Rynek posiada własny, unikalny charakter, podkreślony bardzo oszczędną kompozycją zieleni wysokiej, która jednocześnie stanowi pełnoprawny element kompozycji w układzie miasta. Właściwie użyta zieleń jest wzmocnieniem i podkreśleniem unikatowego charakteru Głównego Rynku, a w rejonie Nowego Rynku stanowi ramy nowego placu, jednocześnie nie dopuszczając do ingerencji wizualnej nie zawsze interesujących pierzei istniejącej zabudowy – mówił odczytując uzasadnienie wyboru dr arch. Maciej Hawrylak, przewodniczący sądu konkursowego.  

W zwycięskiej koncepcji widoczny jest podział branego pod uwagę obszaru na trzy fragmenty. Pierwszym jest Główny Rynek. Autorzy pracy założyli uporządkowanie tej przestrzeni i podkreślenie jego walorów historycznych z uwypukleniem bryły ratusza. Wszystkie nowe elementy mają pomóc w funkcjonowaniu tych już istniejących i wzajemnie się uzupełniać. Widoczny jest wyraźny podział posadzki, a tym samym całego Głównego Rynku, na dwa obszary – centrum i peryferia. W tym drugim, bezpośrednio przy pierzejach, znajdzie się miejsce na ogródki gastronomiczne oraz drzewa – zgodnie z wielkopolską tradycją niskie z kulistymi koronami. Wykorzystano także znajdujące się przed ratuszem rząpie. Zostanie ono pozostawione na obecnym poziomie. Wokół obiektu usytuowane mają być opadające, coraz mniejsze kręgi z granitowych bloków, pełniące rolę widowni. Samo rząpie zostanie oświetlone i przykryte przezroczystym szkłem.

Nowy Rynek natomiast ma być placem o charakterze bardzo praktycznym. Jego nowa przestrzeń ma zostać zdefiniowana szpalerami drzew, pomiędzy którymi wyznaczone zostaną miejsca postojowe. Część środka placu zostanie przykryta wielkim dachem, umieszczonym na znacznej wysokości. Uzyskana w ten sposób przestrzeń publiczna może zostać wykorzystana – bez względu na warunki pogodowe – na wiele sposobów: targowisko, koncert, lodowisko, boisko do siatkówki plażowej, zlot foodtrucków itd. Zadaszenie projektowane jest od strony ulicy Chopina. Po przeciwnej stronie Nowego Rynku znajdzie się zielona, kilkustopniowa górka, która przykryje istniejący już przystanek autobusowy. Obok usytuowana zostanie fontanna, obecnie znajdująca się w obrębie targowiska. Posadzka całego placu została zaprojektowana jako asfaltowa.

Ulica Kanonicka, stanowiąca łącznik obu rynków, potraktowana została jako część całej kaliskiej starówki. Dla jej obszaru zaproponowano nawierzchnię z kostek i bloków granitowych. Autorzy założyli także, że niezwykle istotnym będzie obsadzenie ulic śródmieścia możliwie największą liczbą drzew. Kanonicka między Głównym Rynkiem a skrzyżowaniem z ulicą Parczewskiego ma stać się ciągiem pieszo-jezdnym z posadzką na jednym poziomie. Posadzone tutaj drzewa mają w naturalny sposób zwalniać ruch samochodów. Między ulicami Parczewskiego i Babiną proponuje się pozostawienie obecnie funkcjonującego rozwiązania. Podstawą dla takiej decyzji jest znaczny w tym miejscu ruch samochodowy.

Dla wszystkich trzech obszarów mają zostać zastosowane, specjalnie zaprojektowane, unikalne meble miejskie jak lampy, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery czy tablice informacyjne. Ich forma ma być prosta, a kolor – w nawiązaniu do ratusza – kremowy.

Co istotne, koncepcja przygotowana przez pracownię Roman Rutkowski Architekci, doskonale wpasowuje się w charakter i historię miasta, ale też jest realizacyjnie osiągalna pod względem budżetowym.

– Zwycięska propozycja wydaje się być niemal uszyta na Kalisz. Elegancka, funkcjonalna, trafnie definiująca starówkę, a przy tym wykorzystująca proste rozwiązania. Widać, że projektanci czują nasze miasto, dzięki czemu w przedstawionej koncepcji rozwiązują wiele jego problemów. Koszty realizacji autorzy szacują na 20 milionów złotych. Nawet, jeśli finalnie kwota ta będzie nieco wyższa, to jako Miasto Kalisz jesteśmy w stanie zrealizować całą koncepcję w trzy, cztery lata. Zgodnie z umową konkursową, w trybie zamówienia z wolnej ręki zaprosimy pracownię Roman Rutkowski Architekci do negocjacji ws. przygotowania projektu. W projekcie przyszłorocznego budżetu miasta mamy zabezpieczone środki na ten cel, więc będziemy mogli przystąpić do jego tworzenia. Trudno w tej chwili powiedzieć czy jeszcze w 2020 roku zaczniemy same prace budowlane. Jest to możliwe, ale musimy pamiętać, że najpierw konieczne jest stworzenie dobrej, dokładnej dokumentacji projektowej. Konieczne będą na pewno ustalenia niektórych kwestii z konserwatorem zabytków, autorzy zwycięskiej pracy wskazali też, że biorą pod uwagę przeprowadzenie konsultacji społecznych co do ostatecznego wyboru funkcji poszczególnych obszarów. A to wymaga czasu – powiedział prezydent Krystian Kinastowski po ogłoszeniu werdyktu sądu konkursowego.

Wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Głównego Rynku, Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką.
I miejsce – Roman Rutkowski Architekci z Wrocławia
II miejsce – Inicjatywa Projektowa z Warszawy
III miejsce – Maćków Pracownia Projektowa z Wrocławia
Wyróżnienie – Wiekiera Architekci z Kalisza
Wyróżnienie – Sylwia Sobkowiak-Kania, Jarosław Kania, Kaarim Biiz z Glasgow (Wielka Brytania)

Uzasadnienie wyboru zwycięskiej koncepcji znajduje się w załączniku.