Nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

Prezydent Miasta Kalisza ogłosił nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Jeśli jesteś:

  • mieszkańcem z obszaru rewitalizacji,
  • właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą, nieruchomości z obszaru rewitalizacji,
  • przedstawicielem organizacji społecznych,
  • przedsiębiorcą,

zgłoś swoją kandydaturę do Komitetu i weź udział we współtworzeniu naszego miasta.

Wystarczy wypełnić deklarację wraz ze stosownymi załącznikami i złożyć je osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną do Biura Rewitalizacji – Wydział Rozwoju Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 (ratusz), pok. nr 11 na parterze.

Nabór trwa od 3 do 28 lutego 2020 roku.

Ogłoszenie ze szczegółami informacji oraz formularze do pobrania znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie

Deklaracja kandydata (pdf)

Upoważnienie (pdf)

Lista poparcia (pdf)

RODO