Rozmawialiśmy o mobilności

W ramach realizowanego przez Miasto Kalisz projektu Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition (SPROUT) zorganizowane zostały warsztaty dla interesariuszy, na których rozmawialiśmy o możliwych ścieżkach rozwoju mobilności w Kaliszu. Budowanie scenariuszy jest ważnym etapem tego projektu, który pozwoli wypracować rekomendacje dla polityk miejskich w tym zakresie.

Uczestnicy warsztatów rozpatrywali trzy możliwe scenariusze, w których wiele czynników, takich jak demografia, zmiany klimatu czy nowe formy prowadzenia biznesu, mają wpływ na zagadnienia transportowe w mieście. Efektem warsztatów są trzy notatki wizualne, na których uczestnicy wskazali na możliwe zmiany mobilności w Kaliszu.

W ramach projektu Miasto wraz z innymi partnerami planuje zrealizować pilotaż, w którym badane będą możliwości wykorzystania internetu rzeczy (IoT) w zarządzaniu przewozami towarowymi w Kaliszu. O dalszych postępach prac będziemy informować.