Można zgłaszać uwagi do uchwały krajobrazowej

Do 31 grudnia 2020 roku można zapoznać się i wnieść uwagi do uchwały krajobrazowej. Jej treść dostępna jest w Urzędzie Miasta, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uchwała ta pozwala na uporządkowanie przestrzeń miasta poprzez określenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Więcej informacji TUTAJ .