Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze

Konsultacje społeczne dotyczące miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze odbywały się w dniach od 26 maja do 2 lipca 2021 roku. Były one prowadzone w następujących formach:

  • wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 26.05.2021 r. do 16.06.2021 r.: projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  • zbierania uwag do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26.maja 2021 roku do 2 lipca 2021 roku,
  • zbierania uwag do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poprzez ankietę on-line w dniach od 26 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku,
  • otwartego spotkania z interesariuszami, w ramach którego została przeprowadzona dyskusja publiczna. Spotkanie odbyło się w dniu 9 czerwca 2021 r. o godz. 17:00 w Domu Sąsiedzkim, ul. Podgórze 2-4,
  • spaceru badawczego po obszarze objętym zakresem opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze, który odbył się w dniu 16 czerwca 2021 r. w godzinach 17:00-19:00.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem z konsultacji, który dostępny jest TUTAJ.