XX posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

W dniu 26 października odbyło się XX posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Członkowie Komitetu tym razem spotkali się w Akceleratorze Kultury – jednym z nowych obiektów kulturalnych, który powstał w tym roku w naszym śródmieściu.

Podczas spotkania członkowie Komitetu pozytywnie zaopiniowali projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. Zostało też wyłonionych dwóch przedstawicieli Komitetu do komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.