Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

OBWIESZCZENIE PRE ZYDENTA MIASTA K AL ISZA z dnia 22 listopada 2021 roku