Modernizacja podwórka przy ul. Parczewskiego

Miasto przeprowadza modernizację podwórka przy ul. Parczewskiego 5-6. Teren ten od wschodu przylega bezpośrednio do dawnych murów miejskich.

W ramach miejskich inwestycji wykonano utwardzoną ścieżkę. Materiały na te działania pozyskane zostały z prac rozbiórkowych, których dokonano podczas modernizacji ul. Piskorzewskiej. Na podwórku zostanie też wykonany nowy boks na pojemniki do śmieci.

Podwórko będzie również dozielenione, a jedna ze ścian zostanie ozdobiona muralem. Projekt i wykonanie malowidła naściennego oraz zielone nasadzenia zostaną zrealizowane przez kaliskie Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza w ramach projektu grantowego. Planowo działania mają trwać od stycznia do maja tego roku .

Zdjęcie nr 1 – Kancelaria Prezydenta, Zdjęcie nr 2 – Biuro Rewitalizacji