Miasto szuka partnera do utworzenia spółdzielni socjalnej

Prezydent Miasta Kalisz zaprasza do złożenia propozycji utworzenia w partnerstwie z Miastem spółdzielni socjalnej. Komunikat kierowany jest do organizacji pozarządowych oraz do kościelnych osób prawnych.

Miasto Kalisz zamierza powierzyć utworzonej spółdzielni socjalnej realizację zamówień w zakresie:

  • utrzymanie czystości i porządku na wybranych terenach Miasta Kalisza,
  • utrzymanie czystości i porządku w wybranych budynkach lub lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza,
  • utrzymanie zieleni na wybranych terenach Miasta Kalisza – w szczególności dotyczy terenów, budynków i lokali położonych na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza.

Szczegóły komunikatu na stronie BIP Kalisz.