Współpraca Miasta z NGO – projekt uchwały

Prezydent Miasta Kalisza informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Rady Miasta Kalisza: Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą składać uwagi i propozycje do uchwały.

Więcej szczegółów 👉https://bit.ly/3AznRQ1

Print Friendly, PDF & Email