Obszar rewitalizacji w 2022 – inwestycje i wydarzenia

Rok 2022 nie był łatwy do realizacji inwestycji z uwagi na pogłębiający się kryzys gospodarczy w naszym kraju. Pomimo trudności Miasto zdołało zrealizować dużą część zaplanowanych na obszarze rewitalizacji prac, a wśród nich były m.in.:

  1. W kwietniu tego roku rozpoczęły się prace związane z przebudową Głównego Rynku i ul. Kanonickiej.

Zdjęcia: Biuro Rewitalizacji

2. Miasto wyremontowało kamienice Śródmiejska 19 i Zamkowa 11. W ramach inwestycji na Śródmiejskiej 19 dokonano remontu elewacji frontowej oraz elewacji od strony podwórza, wyremontowano balkony, klatki schodowe wraz z wymianą instalacji elektrycznej. Wymieniono również stolarkę okienną i rynny. W ramach inwestycji na Zamkowej 11 dokonano naprawy dachu, wyremontowano elewację frontową, klatkę schodową, wymieniono stolarkę okienną, parapety, orynnowania i instalację elektryczną. Budynek został ocieplony. W 2022 roku rozpoczęto też remont kamienicy Zamkowa 7.

Zdjęcia 1, 2: Kancelaria Prezydenta Miasta Kalisza, Zdjęcie 3: Biuro Rewitalizacji

3. Rozpoczęto kolejny etap rewaloryzacji Parku Miejskiego.

W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe alejki oraz wejście do parku od strony Mostu Teatralnego. Zamontowane zostaną nowe latarnie i stojaki na rowery. W alejkach pojawią się nowe ławki oraz kosze na śmieci. Sukcesywnie dokonywane są nowe nasadzenia zieleni. 

Przy Moście Teatralnym powstają schody widokowe nad Prosną.

Zdjęcie: Biuro Rewitalizacji

4. Przy ul. Stawiszyńskiej 4 rozpoczęto budowę dwóch budynków wielorodzinnych, w których zaprojektowano łącznie 28 lokali mieszkalnych. Inwestycję realizuje Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Prace mają się zakończyć w maju tego roku.

Zdjęcie: Kancelaria Prezydenta Miasta Kalisza

5. W ramach dotacji udzielanych dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w 2022 aż 11 beneficjentów mogło zmodernizować swoje nieruchomości.

Zdjęcia: Biuro Rewitalizacji

6. Ze wsparciem dotacji miejskich w Domu Sąsiedzkim na Podgórzu (obszar rewitalizacji) odbyły się dwutygodniowe półkolonie letnie pod hasłem „Czym jest zmiana i jak ją oswoić?”. Celem wydarzenia było oswojenie dzieci z szeroką pojętą zmianą. Również tą związana ze zmianą otoczenia. Podczas licznych zajęć i warsztatów dzieci mogły wspólnie zastanawiać się nad nowymi relacjami z innym człowiekiem, miejscem i nauczyć się jak oswajać nowe. Półkolonie skierowane było głównie dla dzieci mieszkających na obszarze rewitalizacji. Projekt realizowało Stowarzyszenie Multi.Art.

Zdjęcia z profilu FB Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4

7. Ze wsparciem dotacji miejskich Stowarzyszenie Multi.Art zrealizowało projekt społeczno-kulturalny pt. „Spacerowniki Kaliskie”. W ramach projektu zrealizowano cztery spacery tematyczne, które odkryły przed mieszkańcami Kalisza nieznane skarby kultury kaliskiego śródmieścia (obszar rewitalizacji).

Zdjęcia: Tomasz Bąk Fotografia, Ewa Kabzińska / Akuratne Studio.

8. Zazieleniliśmy wiele fragmentów obszaru rewitalizacji:

  • w kwietniu w ramach przebudowy ulicy Śródmiejskiej na Złotym Roguposadzono ponad 240 roślin, w tym: hortensje, pęcherznice, jeżówki, liliowce, lawendy, trawy ozdobne, rozchodniki oraz buk płaczący o purpurowych liściach.
  • w maju na Rozmarku dosadzono ponad 300 krzewów różanych,
  • w październiku przy ulicy Kopernika posadzono drzewa z gatunku katalpa,
  • w październiku sadzono cebulki tulipanów: przy alei Wolności 1000 sztuk, w Parku Miejskim 6000 sztuk, a na Złotym Rogu 700 sztuk,
  • w listopadzie przy wejściu do Parku Miejskiego, przy Baszcie Dorotce posadzono prawie 300 krzewów.

Zdjęcia: Kancelaria Prezydenta Miasta Kalisza.

9. Ogród i mural na podwórku przy ul. Parczewskiego 5.

W pierwszym etapie prac w ramach miejskiej inwestycji wykonano utwardzoną ścieżkę oraz nowy boks na pojemniki do śmieci. Materiały na te działania pozyskane zostały z prac rozbiórkowych, których dokonano podczas modernizacji ul. Piskorzewskiej.

Następnym etapem było stworzenie ogrodu. W podwórkowej przestrzeni posadzono drzewka, krzewy i kwiaty. Znalazły się tam też siedziska umożliwiające skorzystania z nowo powstałej strefy, oraz domek i poidełko dla owadów. Projekt przy udziale dotacji miejskich realizowało Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Te Ka” w Kaliszu przy udziale Liceum Plastyczne Kalisz oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka. 

Zdjęcia: Biuro Rewitalizacji

10. W 2022 roku gościliśmy w naszym mieście przedstawicieli samorządów i uczelni z różnych stron Polski. Goście z województw kujawsko-pomorskiego i opolskiego, przedstawiciele Fundacji Batorego, przedstawiciele Uniwersytetu im. A. Mickiewicza z Poznania przyjechali do Kalisz, aby poznać nasze doświadczenia związane z rewitalizacją i obejrzeć efekty prac podejmowanych przez Miasto na rzecz mieszkańców i użytkowników obszaru rewitalizacji.

Zdjęcia: Biuro Rewitalizacji

Przed nami rok 2023 i nowe wyzwania.

Print Friendly, PDF & Email