Dotacje 2022 – podsumowanie

W roku 2022 po raz czwarty udzieliliśmy dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Dotacje od Miasta Kalisza otrzymało 11 beneficjentów na łączną kwotę 855.989,05 zł.  Jeden z beneficjentów, któremu przyznano dotacje zrezygnował z niej z uwagi na brak możliwości zrealizowania inwestycji. Całkowita wartość zrealizowanych prac wyniosła w sumie 2.189.306,22 zł.

Zmodernizowano następujące obiekty:

Ul. Zamkowa 4 – nieruchomość należąca do osoby prywatnej; dotację rozliczono w kwocie 37.533,19 zł, całkowity koszt wykonania .remontu elewacji frontowej budynku wyniósł 90.086,00 zł.

ul. Zamkowa 4

Ul. Piskorzewska 6 – nieruchomość należąca do osoby prywatnej; dotację rozliczono w kwocie 17.158,50 zł, całkowity koszt wykonania kompleksowego remontu klatki schodowej w budynku wyniósł 34.317,00 zł.

Ul. Kazimierza Pułaskiego 6 – nieruchomość należąca do osoby prywatnej; dotację rozliczono w kwocie 224.962,70 zł, całkowity koszt wykonania remontu elewacji frontowej, wymiany stolarki okiennej i innych prac remontowych w budynku wyniósł 496.890,17 zł.

Ul. Mikołaja Kopernika 5 – nieruchomość należąca do osoby prywatnej; dotację rozliczono w kwocie 346.459,23 zł, całkowity koszt wykonania remontu: dachu, elewacji frontowej wraz z częścią wjazdową, elewacji od podwórza, ocieplenia elewacji bocznej, odnowienia stolarki okiennej i drzwiowej w budynku wyniósł 848.188,82 zł.

Ul. Zamkowa 16 – nieruchomość należąca do Wspólnoty Mieszkaniowej Zamkowa 16; dotację rozliczono w kwocie 9.470,53 zł, całkowity koszt wykonania remontu dachu w budynku wyniósł 61.827,78 zł.

Ul. Mariańska 3 – nieruchomość należąca do osoby prywatnej; dotację rozliczono w kwocie 21.149,54 zł, całkowity koszt wymiany stolarki okiennej, renowacji i odnowienia drzwi wejściowych w budynku głównym oraz wymiany okien i drzwi wejściowych w oficynie budynku wyniósł 59.700,96 zł.

Al. Wolności 25 – nieruchomość należąca do osoby prywatnej; dotację rozliczono w kwocie 66.445,94 zł, całkowity koszt wykonania remontu dachu oraz naprawy gzymsu wieńczącego od strony elewacji frontowej w budynku wyniósł 163.457,01 zł.

Ul. Kolegialna 1 – nieruchomość należąca do Wspólnoty Mieszkaniowej Kolegialna 1; dotację rozliczono w kwocie 26.813,36 zł, całkowity koszt wykonania remontu elewacji frontowej wraz z kolorystyką oraz innych prac remontowych w budynku wyniósł 89.706,80 zł.

Ul. Łazienna 4 – nieruchomość należąca do Wspólnoty Mieszkaniowej Łazienna 4; dotację rozliczono w kwocie 31.433,27 zł, całkowity koszt wykonania remontu dachu w budynku wyniósł 140.788,27 zł.

Ul. Zamkowa 6 – nieruchomość należąca do Wspólnoty Mieszkaniowej Zamkowa 6; dotację rozliczono w kwocie 41.584,52 zł, całkowity koszt wykonania docieplenia i kolorystyki elewacji frontowego od strony podwórza, oficyny ściany podłużnej i szczytowej oraz remontu podwórza w nieruchomości wyniósł 118.795,96 zł.

Ul. Piekarska 13 – nieruchomość należąca do osoby prywatnej; dotację rozliczono w kwocie 32.978,27 zł, całkowity koszt wykonania remontu dachu, odtworzenia stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia budynku, wykonania elewacji, wykonania balustrady, wykonania okładziny na klatkach schodowych w budynku wyniósł 85.547,45 zł.

Od 2019 roku, od kiedy Miasto Kalisz rozpoczęło udzielania dotacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji przyznano już na ten cel 47 dotacji w kwocie 2.950.425,17 zł. Na realizację wszystkich przedsięwzięć poniesiono nakłady w wysokości 8.796.037.37 zł (dotacja i wkład własny beneficjentów). Z wykorzystaniem dotacji miejskich zmodernizowano 41 nieruchomości, przy czym remont niektórych z nich beneficjenci rozłożyli sobie na kolejne edycje dotacji w SSR.

Print Friendly, PDF & Email