Druk i dostarczenie 1000 sztuk ulotek na potrzeby konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Miasto Kalisz, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienie do 30 tys. euro), zaprasza do przesłania oferty na „Druk i dostarczenie do siedziby zamawiającego 1000 sztuk ulotek na potrzeby konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji”. Usługa realizowana jest w ramach projektu pn „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza” dofinansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju o przyznanie dotacji na „Przygotowanie Programów Rewitalizacji”.

Oferty można składać do dnia 25.04.2017 r. Zapraszamy!

Zapytanie ofertowe

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców

Print Friendly, PDF & Email