Galeria prac konkursowych Studenckiego Konkursu Złoty Róg

Poniżej można zapoznać się z pracami, które zostały przez Jury konkursowe zakwalifikowane do finału konkursu (można je powiększyć po kliknięciu w obrazek).

Praca nr 2 - Karolina Andrzejewska, Magdalena Baczyńska

Praca nr 5 - Kinga Stanisławska-Okraska, Katarzyna Stasiak
Praca nr 6 - Dominika Kałkowska, Michał Kowalski

Praca nr 12 - III nagroda - Tomasz Cebula, Magdalena Depa
Praca nr 13 - Olga Łukaszewicz, Hubert Gajewski
Praca nr 16 - Hanna Żylińska, Maciej Wiśniewski
Praca nr 18 - wyróżnienie - Magdalena Zembaty, Julia Zieleniewska
Praca nr 25 - I nagroda - Dominika Mielczarek, Kornel Mierzejewski
Praca nr 26 - I nagroda - Sebastian Rico
Praca nr 27 - Antoni Ciemiński, Paweł Datkiewicz