Konferencja naukowa „Przemiany przestrzeni publicznej miasta” – zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej “Przemiany przestrzeni publicznej miasta” organizowanej przez Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ w Kaliszu oraz Miasto Kalisz.
Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie: jak powinna zmieniać się przestrzeń publiczna w mieście? Dyskusję na ten temat, uwzględniającą czynniki przestrzenne, społeczne i kulturowe, podejmą zarówno naukowcy, jak i praktycy, doświadczeni w realizowaniu procesów rewitalizacji miast. Z programem konferencji można zapoznać się tutaj.

Konferencję objęła honorowym partonatem JM Rektor PWSZ w Kaliszu dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk, prof. PWSZ w Kaliszu

Konferencja odbędzie się 6 czerwca 2017 r. w godzinach od 10:00 do 15:30 w Auli im. Prof. Czesława Glinkowskiego, Kalisz, ul. Nowy Świat 4

Print Friendly, PDF & Email