Piąte posiedzenie Komitetu Rewitalizacji – już dzisiaj

W czwartek 7.12.2017 roku w sali 36 w kaliskim Ratuszu odbędzie się piąte posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Członkowie Komitetu zajmą się następującymi tematami:

  1. Omówienie kwestii udostępnienia mieszkańcom Kalisza projektu przebudowy Głównego Rynku.
  2. Omówienie kwestii konsultacji społecznych.
  3. Projekt stanowiska w sprawie przygotowania i wprowadzenia standardów remontu kamienic w Kaliszu.
  4. Projekt stanowiska w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
  5. Informacja o postępach prac Biura Rewitalizacji.
  6. Sprawy wniesione.

Przypominamy, że wszystkie posiedzenia Komitetu są otwarte i każdy zainteresowany może w nich uczestniczyć.

Print Friendly, PDF & Email