Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wraz z Biurem Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska organizuje w środę 13 grudnia 2017 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ – Poddziałanie 9.2.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym konkursem na Poddziałanie 9.2.2. Podczas szkolenia zostanie omówiony przedmiot konkursu oraz kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się w środę 13 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w Villa Calisia Kalisz przy Al. Wolności 4. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 12 grudnia br. do godz. 12.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/szkolenie-z-poddzialania-9-2-2-rewitalizacja-miast-i-ich-dzielnic-terenow-wiejskich-poprzemyslowych-i-powojskowych-w-ramach-zit-dla-rozwoju-ako-sroda-13-grudnia-2017-r/formularz-rejestracyjny

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Print Friendly, PDF & Email