Już dziś posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Już dzisiaj (czwartek 8 lutego 2018 r.) odbędzie się VI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Spotkanie poświęcone będzie głównie omówieniu projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Komitet jako ciało opiniodawcze będzie mógł się odnieść do nowych zapisów zawartych w dokumencie.

Posiedzenie Komitetu odbędzie się w ratuszu w sali nr 36 o godzinie 16:30. Przypominamy, że wszystkie posiedzenia Komitetu są otwarte dla mieszkańców i wszystkich zainteresowanych. Z projektem zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji można zapoznać się tutaj.