Spotkanie Komitetów Rewitalizacji w Łodzi

W piątek 12 kwietnia byliśmy wraz z reprezentantkami Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza na Ogólnopolskim Spotkaniu Przedstawicieli Komitetów Rewitalizacji w Łodzi. Spotkanie zostało zorganizowane w Centralnym Muzeum Włókiennictwa przy ul. Piotrkowskiej przez przedstawicieli ministerstwa, Miasto Łódź, oraz Łódzki Komitet Rewitalizacji.

Spotkanie otworzyły i powitały przybyłych Joanna Skrzydlewska – Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi oraz Aleksandra Kułaczkowska – przedstawicielka Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Następnie Katarzyna Spadło z Instytutu Rozwoju Miast wystąpiła z prelekcją pod tytułem „Komitet Rewitalizacji w Polsce – od ogółu do szczegółu”. Podczas wykładu zostały przedstawione wyniki badań przeprowadzone na Komitetach Rewitalizacji w miastach, które wygrały konkurs na Modelową Rewitalizację Miast.

Kolejną prelekcję pt. ” Włączanie podmiotów ekonomii społecznej w proces rewitalizacji” zaprezentowała Jolanta Woźnicka – wiceprzewodnicząca Łódzkiego Komitetu Rewitalizacji.

W drugiej części spotkania goście zostali podzieleni na dwa panele dyskusyjne. Jedna grupa omawiała formalne i organizacyjne ramy funkcjonowania Komitetów Rewitalizacji w różnych polskich miastach. Było to okazją do wymiany doświadczeń m.in. w zakresie regulaminów, zasad działania, zasad wyboru członków, formuły oraz częstotliwości spotkań.

Druga grupa panelowa dyskutowała o możliwościach rzeczywistego włączenia członków komitetów rewitalizacji w proces realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Rozmawiano też o zakresie zadań i kompetencji KR w różnych polskich miastach oraz problemie działań tego społecznego gremium.

Na koniec wszyscy członkowie spotkania zostali zaproszeni na spacer po Ogrodach Geyera. To inwestycja prowadzona przez spółkę Monnari Trade
w dawnych zakładów „Eskimo”. Ogrody Geyera nawiązują do wcześniejszej tradycji związanej z funkcjonującą tam od początku XIX wieku fabryką Ludwika Geyera przy ulicy Piotrkowskiej. W dawnej Białej Fabryce powstanie wielofunkcyjna przestrzeń otwarta dla Łodzian.

Print Friendly, PDF & Email