XI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbyło się w terenie

Ostatnie spotkanie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza miało formę spaceru poznawczego. Oprócz członków Komitetu na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Prezydent Miasta Kalisza – Krystian Kinastowski, Monika Juszczak – Kierownik działu zarządzania nieruchomościami w MZBM, oraz Ryszard Popławski – Kierownik działu remontów i inwestycji w MZBM.

Uczestnicy spotkania zgodnie z założonym programem dokonali oględzin budynków miejskich, w których w ostatnim czasie Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych dokonał remontu. Oceniano inwestycje z 2015 r. przy ul. Grodzkiej i A. Chodyńskiego, oraz kamienice
wyremontowane w 2017 – 2018 r przy ulicy Piskorzewskiej 4, 8, 10, 14 oraz Parczewskiego 7 i 8. W kręgu zainteresowania znalazło się też „modelowe podwórko”, które zostało zrealizowane w 2016 r. przy ul. Grodzkiej.

Podczas dokonywania oceny inwestycji zapoznano się z problemami w poszczególnych lokalizacjach. Dostrzegano zarówno te elementy, które udało się pozytywnie zrealizować, jak i te, które należy dopracować.

Na „modelowym podwórku” przy ul. Grodzkiej do spotkania dołączyli mieszkańcy, którzy opowiedzieli o swoich problemach związanych zarówno z użytkowaniem podwórka, jak i realizacją remonty okalających podwórko budynków.

Posiedzenie terenowe przekroczyło planowany czas spotkania. Ilość tematów, jakie się wyłoniły uniemożliwił też realizację całego założonego programu. Członkowie Komitetu wyrazili potrzebę kontynuowania tego typu form posiedzeń.