Kalisz w projekcie „Przestrzeń gminna – lokalna wartość”

Miasto Kalisz zakwalifikowało się do projektu „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” realizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich. Projekt polega na wsparciu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199, z późn.zm.). Na realizację projektu Miasto Kalisz otrzyma grant w wysokości 50 tys. zł.

Miasto Kalisz w ramach projektu przeprowadzi pogłębione konsultacje społeczne Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze. Konsultacje obejmować będą m. in. warsztaty, debaty, spacery badawcze.

O wszystkich szczegółach będzie można dowiedzieć się na naszej stronie, na której powstanie dedykowana zakładka. Zachęcamy do włączenia się w konsultacje społeczne na tym obszarze.