Zakończenie warsztatów Architektour 2019

W dniu wczorajszym nastąpiło podsumowanie ogólnopolskich warsztatów Architektour 2019, które w tym roku odbyły się w naszym mieście.

Do Kalisza przybyli młodzi adepci sztuki architektonicznej z różnych stron Polski. Towarzyszyli im opiekunowie z macierzystych uczelni, wykładowcy akademiccy oraz praktycy urbanistyki i architektury.

Studenci dostali do opracowania sześć obszarów:

  • zachodnią część Śródmieścia II – rejon ulic Podgórze i Jabłkowskiego,
  • tereny pofabryczne Wistil S.A. – ul. Majkowska 13,
  • tereny pofabryczne Teknia Automotive – ul. Piskorzewie, ul. Złota,
  • Złoty Róg bulwar nad Prosną – al. Wolności,
  • tereny pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Przybrzeżnej,
  • tereny inwestycyjne przy ul. Podmiejskiej 16, należące do firmy Colian Holding S.A.

Podczas siedmiu dni młodzi architekci mieli okazję zapoznać się z naszym miastem, porozmawiać z mieszkańcami i wypracować sobie pewną wizję przestrzeni, która została im zadana. Często były to obszary problemowe, których zagospodarowanie wymagało szerszego spojrzenia na temat. Na koniec powstały prace, propozycje, inspiracje, które mogą posłużyć przy projektowaniu przestrzeni naszego miasta.

Podczas trwania warsztatów odbywało się też szereg spotkań towarzyszących, wykładów i debat z udziałem architektów, urbanistów i nauczycieli akademickich związanych z problematyką architektoniczną i urbanistyczną. Było to okazją do poznania nie tylko krajowych, ale i światowych trendów w zagospodarowaniu przestrzeni miejskich.

Architektour, to coroczne międzyuczelniane warsztaty architektoniczne, organizowane przez Samorząd Studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, przy współpracy ze studentami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Politechniki Gdańskiej. Wydarzenie ma na celu integrować polskie szkoły architektury, co umożliwia wymianę wiedzy, doświadczeń i poglądów dotyczących pracy architekta.

Architektour ma za zadnie ożywiać miasta, zachęcać do zmian i uczyć o dobrych polskich i zagranicznych wzorcach architektonicznych.