Otwarcie Domu Sąsiedzkiego na Podgórzu

Po wielu miesiącach przygotowań udało się nam uruchomić pierwszy w Kaliszu „Dom Sąsiedzki”. Jego lokalizacja na Podgórzu w lokalu nr 2-4 nie jest przypadkowa. Obszar Jabłkowskiego-Podgórze został zdiagnozowany, jako najbardziej zdegradowany i wymagający działań naprawczych zarówno technicznych, przestrzennych, jak i społecznych, w naszym mieście.

W dniu 30 listopada 2019 r. nastąpiło oficjalne przekazanie Domu Sąsiedzkiego organizacji Multi.Art, która będzie prowadzić go do 2021 roku. W zamyśle Dom Sąsiedzi ma być miejscem integracji lokalnej społeczności, gdzie prowadzone będą działania animacyjne, warsztatowe wraz z mieszkańcami, którzy będą mogli tam też realizować swoje pomysły.

Dom Sąsiedzki będzie też miejscem wsparcia wolontariatu, da możliwość nawiązania współpracy z lokalnymi liderami, okolicznymi instytucjami oraz aktywnego włączenia się w życie okolicy. 

Godziny i charakter zajęć, jakie będą się tam odbywały, zostanie dopasowany do potrzeb mieszkańców i kształtowany zgodnie z ich preferencjami.

Print Friendly, PDF & Email