Zmiana terminu spotkania konsultacyjnego

Otwarte spotkanie podsumowujące przeprowadzone konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jabłkowskiego-Podgórze zostało zaplanowane na 19 listopada 2019 r.

Spotkanie odbędzie się w nowootwartym Domu Sąsiedzkim Podgórze 2-4.

Konsultacje są finansowane w ramach projektu Nr POWR.02.19.00-00 KP11/18 pt. „PRZESTRZEŃ GMINNA-LOKALNA WARTOŚĆ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjnobudowlanych i planowania przestrzennego, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Print Friendly, PDF & Email