XIII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

W czwartek 22 listopada 2019 roku odbyło się XIII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Tym razem Komitet gościnnie obradował w Domu Sąsiedzkim na Podgórzu 2-4. Tematyka spotkania dotyczyła rewitalizacji kwartału ulic Jabłkowskiego-Podgórze, w tym przygotowaniu miejscowego planu rewitalizacji. Na spotkaniu omawiano również kwestie bezpieczeństwa i problemów społecznych obszaru, działalności Domu Sąsiedzkiego czy też problemów z porządkiem i estetyką.