Jak kaliszanie oceniają Śródmieście i okolice?

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym wyniki badań jakościowych i ilościowych obszaru rewitalizacji Kalisza.

Badania zostały zrealizowane przez połączone zespoły PZR Consulting, Pracowni Zrównoważonego Rozwoju oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w okresie od września do listopada 2016 roku.

Badania pozwoliły zaangażować przedstawicieli różnych grup interesariuszy rewitalizacji: mieszkańców, właścicieli/zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a zastosowanie różnych technik i narzędzi pozwoliło na rozmowę o obszarze badanym w mniej zobowiązujący sposób i pozwoliło na bezpośrednie skonfrontowanie badanych z omawianymi problemami i często wskazanie ich „tu i teraz”.

W ramach badań ilościowych przeprowadzono:

a. 350 wywiadów kwestionariuszowych z mieszkańcami obszaru rewitalizacji;

b. 30 wywiadów kwestionariuszowych z właścicielami bądź zarządcami budynków położonych w obszarze rewitalizacji;

c. 75 wywiadów kwestionariuszowych z przedsiębiorcami (będącymi właścicielami lub kierownikami) prowadzącymi działalność gospodarczą w obszarze rewitalizacji;

d. 52 wywiady kwestionariuszowe bezpośrednie z osobami decyzyjnymi z organizacji pozarządowych w Kaliszu.

W ramach badań jakościowych przeprowadzono łącznie 13 działań o charakterze badawczym:

a. debata otwierająca;

b. 8 punktów terenowych w następujących lokalizacjach: Przedszkole Bursztynowy Zamek (Park Miejski 1), Deptak (Śródmiejska/Złota), Planty (przy pomniku A. Asnyka), Ciasna (Gimnazjum nr 2), Jabłkowskiego, Młodzieżowy Dom Kultury (Fabryczna), Parkowa, Główny Rynek;

c. 3 wywiady grupowe (fokusy) z przedstawicielami właścicieli i zarządców nieruchomości, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi;

d. debata podsumowująca.

Zachęcamy do lektury!

Print Friendly, PDF & Email