Wybrali swoich przedstawicieli

Znamy już zasadniczy skład członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Większość z nich została wyłoniona w jawnych głosowaniach, przeprowadzonych wśród uczestników wolnego naboru oraz wśród kandydatów, zgłoszonych przez rady osiedli i organy władzy publicznej.

Trzynaście osób, zasiliło skład Komitetu Rewitalizacji w ramach wolnego naboru. Są to:

Andrzej Spychalski z Regionalnej Izby Gospodarczej i Maciej Błachowicz z Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej, reprezentujący organizacje pozarządowe;

Łukasz Janowski z firmy A3 ARCHITEKCI, przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą;

Sławomir Lasiecki i Krzysztof Pietrzak, właściciele nieruchomości, znajdujących się na obszarze rewitalizacji oraz Radosław Piękny, przedstawiciel Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów;

Iwona Cieślak, Zuzanna Ficner, Katarzyna Górcewicz, Leszek Górski i Krzysztof Majchrzak, przedstawiciele kaliszan z obszaru rewitalizacji;

Sylwia Antoszczyk i Adam Plichta, reprezentujący mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji.

Natomiast osoby wybrane przez reprezentantów rad osiedli i organów władzy publicznej to:

Halina Marcinkowska z Rady Osiedla Śródmieście II

Aleksander Szal z Rady Osiedla Śródmieście I

Izabela Rącka z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Pełen skład Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza zostanie ustalony i powołany już niebawem zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza.

Wolny nabór – szczegóły

W ramach wolnego naboru deklaracje chęci przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza złożyło trzydzieści pięć osób, z czego wnioski trzydziestu czterech z nich przeszły pozytywną weryfikację.

Największą grupę kandydatów – siedemnaście osób – stanowili reprezentanci organizacji pozarządowych. Ponadto w ramach naboru zgłosiło się: siedmioro mieszkańców z obszaru rewitalizacji i czworo spoza obszaru; troje przedsiębiorców oraz trzech przedstawicieli właścicieli i podmiotów zarządzających nieruchomościami z obszaru rewitalizacji.

Ponieważ, w przypadku większości grup, chętnych było więcej niż miejsc w komitecie, konieczne było przeprowadzenie jawnego głosowania. Odbyło się ono 11 stycznia 2017 r. podczas spotkania w kaliskim ratuszu.

Uczestnictwa w głosowaniu uniknęli natomiast przedstawiciele właścicieli i podmiotów zarządzających nieruchomościami, bowiem zgłosiło się ich dokładnie tylu, ilu może wejść do komitetu w ramach tej grupy.

W głosowaniu nie musiał brać również udziału Łukasz Janowski, który jako jedyny przedsiębiorca (z trojga kandydatów) przybył na spotkanie i w ten sposób zapewnił sobie członkostwo w komitecie. Na razie więc Komitet Rewitalizacji, zamiast dwóch, będzie miał jednego przedstawiciela podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

dsc_0018
dsc_0024
dsc_0016
do-artykulu_poprawione
do-artukulu_2_poprawione
Print Friendly, PDF & Email