Przeprowadzenie szkoleń wprowadzających w tematykę rewitalizacji – zapytanie ofertowe

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie cyklu szkoleń wprowadzających w tematykę rewitalizacji wraz z przygotowaniem prezentacji multimedialnych i materiałów szkoleniowych w formie drukowanej, w ramach projektu pt „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza”
dofinansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju, o przyznanie dotacji na „Przygotowanie programów rewitalizacji”.

Oferty przyjmowane są do 31 stycznia 2017 roku.

Print Friendly, PDF & Email